Soovitame lugeda

Soovitame kõikidel waldorfpedagoogika huvilistel ja peredel, kes on meie lastehoidu tulemas, lugeda järgnevaid raamatuid ja tutvuda veebilehtedega:

Raamatud

“Laul, mis leidis sõnad”, Ulla Laxèn, 2005

Alla seitsmeaastaste laste maailm tundub paljudele meie seast mõistatuslikuna, sest täiskasvanuks saades oleme unustanud iseenda lapsepõlve, tollase unistuslikkuse ja ebateadlikkuse suure maailma asjadest. Meie tõtlikus ja asjalikus maailmas vajab oma eluteed alustav väike inimene teadmisi nii välises maailmas kui ka iseenda sisemuses toimuvast. Iga laps kannab endas laulu alget, rütmilisust, sisemist harmooniataotlust, et ühendada iseendas tervikuks isalik teadlikkus ja emalik hellus ning õrnusevajadus.
Ulla Laxén on loov, tundeergas ning suhtlusnõtke pedagoog, kes südame ja mõistusega on kaasa aidanud laste eripära mõistmisele ning püüdnud neid headuse ja armastuse abil juhtida iseendaks kasvamise teel.

“Laste aeg – laste aed”, Monika Gustavson, 2004

Raamat pakub rikkalikult näiteid ja ergutusi, kuidas kujundada nii lasteaed kui ka läbiviidav pedagoogiline töö selliseks, et see aitaks kaasa lapse igakülgsele ja tasakaalustatud arengule. Põgusalt käsitletakse ka lapse kehalise arengu ja võimete avaldumise põhietappe. Olulisemad teemad: rütmiline elukorraldus lasteaias, pühade ja sünnipäevade tähistamine, muinasjuttude ja näidendite esitamine, maalimine ja meisterdamine, kooliks ettevalmistamine jm.

“Vabaduskasvatus: Rudolf Steineri pedagoogika: pilte ja jutustusi rahvusvahelisest waldorfkoolitusest”, Eesti Õppekirjanduse Keskus, 1992

 

Veebilehed

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus: www.waldorf.ee

Eesti keelde tõlgitud materjale waldorfpedagoogikast: http://waldorflasteaed.ee/pedagoogika/