vanematekooli loeng “Teismelised ja piirid”

Teismelistega hakkama saamine - piiride kehtestamine ja vabaks laskmine.  Kuidas vanemana nendes olukordades tegutseda, mõtelda ja järgi mõtelda. Kuidas aidata nii lapsi kui vanemaid.   Lektor: Riina Harma Riina Harma on Aruküla Vaba Waldorfkooli kauaaegne klassiõpetaja, kes on töötanud ka liitklassidega. 

vanematekooli loeng “Mida ja mil moel õpetatakse waldorfkoolis algastmes?”

Püüame üheskoos  ja korraks hoida seda “ kuldset lõnga”, mis läbib ning seob kõiki ainetsükleid ja kunstilisi tegevusi kokku kasvatuskunstiks. Tutvume põgusalt kahe uue õppeainega: vormijoonistus ja eurütmia. Lektor on Lätte kooli klassiõpetaja Ivi Gauk. Ivi on sündinud ja üles kasvanud Tartus, töötanud 40 aastat õpetajana (kunst, käsitöö, klassiõpetaja) - hetkel 2.klassi õpetaja ja koolitanud […]

vanematekooli loeng “Meediaõpetus waldorfkoolis – mida, miks ja millal?”

Osav “pöidla liigutaja” või empaatiline inimene? Sotsiaalmeedia spetsialist või sotsiaalne suhtleja? Virtuaal- ja reaalmaailm. Miks noortele on tekstülesannete lahendamine järjest keerulisem? Lektor: Paul Priks. Paul on Rakvere Vabakooli Seltsi asutaja ja juhatuse liige, Rakvere Waldorfkooli arvutiõpetuse, reaalainete ja tehnoloogia õpetaja ning lapsevanem