KOOL

Waldorfkool Läte

Waldorfkool Läte õppetöö aluseks on waldorfpedagoogika, mis lähtub inimese terviklikkusest ja näeb lisaks teadmiste andmisele ka mõtlemise arendamise vajalikkust läbi tunde- ja tahtekasvatuse.

Koolielu kulgeb rütmis, mis arvestab päeva, nädala, kuu ja aastaaegade vaheldumist. Sama rütmi jälgitakse ka tunniplaani ja üksiku koolitunni ülesehitusel. Kooli õppekava tugineb perioodõppel.

Waldorfkool Läte avas uksed 1. septembril 2008 esimese klassiga ning sellest ajast kasvas igal aastal ühe klassikomplekti võrra suuremaks.

2016/2017. õppeaastal lõpetas esimene lend üheksanda klassi.

2023/2024. õppeaastal õpib koolis 167 last.

Haridusministri 21. detsembri 2017 aasta käskkirjaga anti Waldorfkoolile Läte tähtajatu tegevusluba.