HKS Läte

Haridus-ja Kultuuriselts Läte lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist

Mittetulundusühing Haridus- ja Kultuuriselts Läte on 11. oktoobril 2007 Harjumaal asutatud iseseisev avalikes huvides tegutsev vabaühendus. Meie missiooniks on luua harmooniline kasvukeskkond inimese füüsilise, hingelise ja vaimse arengu heaks ning areneda selles.

Eesmärgid:

  • kultuuri ja hariduse arengu teostamine;
  • inimeste aktiviseerimine ja julgustamine, mõtestamaks ümbritsevat maailma ja omaenda elu;
  • waldorfpedagoogikal põhineva kooli ja lasteaia/lastehoiu väljaarendamine, ülalpidamine, nende esindamine kolmandate isikute ees;
  • waldorfpedagoogika ja muu vaba isiksuse kesksete terviklike arenguideede tutvustamine, loengute, kursuste, seminaride, näituste ja sündmuste korraldamine ning täiskasvanute täiendkoolitus;
  • pärimuskultuuri hoidmine ja edasikandmine;
  • ökoloogilise ja inimkeskse eluhoiaku kujundamine;
  • koostöö arendamine haridust ja kasvatust edendavate organisatsioonide ja üksikisikutega.