Projekt – Läte sirgub suuremaks 2014

MTÜ Lastehoiuselts Läte projekt “Läte sirgub suuremaks” keskendus lastehoiu edendamisele ja seltsi tegutsemisvõimekuse suurendamisele. Läbi viidi 9 sädesündmust, kuhu ühtviisi oli oodatud nii lastehoius käivate laste pered, linnarahvas kui ka huvilised naabervaldadest. Kolm kasvatajat said võimaluse osaleda Tartu Ülikooli täiendkoolitusel “Waldorfpedagoogika alushariduses”, mis oli ainulaadne võimalus end põhjalikult erialaselt täiendada. Sügisel käivitati beebihommikud väikelastega kodus olevatele emadele. Beebihommikud toimuvad lastehoius siiani – koos jagatakse lapse kasvatamisega seotud rõõme ja muresid, lauldakse, tehakse näputööd ja mängitakse. Projekti jooksul töötatati välja seltsi ühisväärtused, sõnastati missioon ja visioon ning kaasati uusi huvilisi ühenduse tegevusse.

Projekti tegevuste sihtrühmaks olid väikelastega pered, kohalik kogukond, seltsi liikmed, Lastehoid Läte kasvatajad ja laiem avalikkus Keilas ning linnaga piirnevates valdades. Projektipartneriteks olid Keila Linnavalitsus ja waldorflasteaed “Meie Mängurühm” Tartust.

Projekt viidi läbi perioodil 28.02.-27.11.2014 ja seda rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel summas 6706,78€.

Lähem info:
Ülle Pikani, projektijuht
Tel. 51 93 6673, e-post: lastehoid@late.ee