Projekt – Uue rühma avamine Lastehoius Läte 2015

Eesmärk: Projekti üldeesmärgiks on Lastehoius Läte 20-le 3-7 aastasele lapsele uue rühma avamine.

Lühikokkuvõte: Kaherühmalise lastehoiuna suudame pakkuda  30-le Keila ümbruskonna väikelastega perele waldorfpedagoogilise päevahoiu võimalust, tulemuslikumalt planeerida ühenduse ja avara lastehoiumaja ressursse ning kaasata uusi peresid ühenduse tegevusse. Usume uut rühma avades, et 1+1 on rohkem kui 2. Projekti käigus töötatakse välja lastehoidu ülalpidava ühenduse arengukava lühi- ja pikaajalised eesmärgid, nendeni jõudmise teed ning lastehoiu kasvatajate ametikirjeldused. Tegevuse teadlik suunamine ja konkurentsivõime suurendamine läbi alusdokumentide loomise suurendab lastehoiu tegutsemisvõimekust. Partnerina on kaasatud arengukonsultant Aivar Haller ja pedagoogiline mentor Siiri Veensalu. Viiakse läbi 6 lastehoiu kasvatajaid, peresid ja kogukonda ühendavat sündmust, tutvustatakse lastehoiu tegevust kohaliku meedia kaudu Keilas ja linna naabervaldades. Praeguste ja uute kasvatajate koolitamine on aluseks kvaliteetse waldorfpedagoogikal põhineva alushariduse andmisel lastele.

Projekti periood: 01.09.2015 – 31.08.2016

Lisainfo: Ülle Pikani, ulle.pikani@gmail.comwww.late.ee/lastehoid

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital