Projekt – Siin on lapsepõlve Läte 2015

Siin on Lapsepõlve Läte (2015)

Lastehoiuseltsi Läte projekti „Siin on lapsepõlve Läte“ eesmärk on tugevdada lastehoidu kandva seltsi tegutsemisvõimekust, täiustada lastehoius käivate mudilaste kasvamise keskkonda ning astuda uusi samme seltsi väärtuste teoks tegemisel.

Projekti käigus viiakse läbi 6 avatud loengut või töötuba: loengud lastega peredele (“Meedia mõju – tardunud pilk”, “Mäng ja mida see lapsele annab” ning “Aastapühad waldorflastehoius”), puutöötuba ja puhta toidu töötuba tervele perele ning  emadele suunatud nukukursus. Kevadtalgutel rajatakse vabatahtlike abil lastehoiu õuealale kompostikastid ja sügisel püsikupeenar silmailuks. Töötatakse välja arengukava, täiendatakse lastehoiu põhikirja ja uuritakse Keilas, Tähe tn. 14 asuva lastehoiu maja kodulugu. Jätkuvad väikelaste vanematele suunatud beebihommikud Siiri Veensalu juhendamisel. Vabatahtlike abil meisterdatakse lastehoiu lastele rühmaruumi waldorfsirmid, mis tekitavad loovusest tulenevate mängude toimumiseks lisaimpulsi.

Projekti sihtrühmadeks on väikelastega pered, seltsi liikmed, kohalik kogukond ja laiem avalikkus Keila linnas ning linnaga piirnevates valdades. Projektis osalevad  partneritena Keila Linnavalitsus ja linnaaednik avatud aiatöötoa juhendajana püsikupeenra rajamisel ning Harjumaa Muuseum eksperdina koduloo uurimise alal.

Sündmustele registreerimiseks palume oma osalemissoovist teada anda tel. 51 93 6673 või meilile lastehoid@late.ee. Tere tulemast! Toimunud sündmuste kokkuvõtteid ja meeleolusid saab lugeda menüüpunkti Tegemised 2015 alt.

Projekt viiakse läbi perioodil 13.04.2015-12.01.2016 ja seda rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel summas 5038 eurot.

Lähem info:
Ülle Pikani, projektijuht
Tel. 51 93 6673, e-post: lastehoid@late.ee

The mission of the The Parent Teacher Association of Spring Daycare NGO is the management and development of waldorf daycare founded by citizens’ initiative in Keila. The aim of the project “Here lies the Spring of Childhood” is to increase the productivity of the association behind the daycare, to improve the environment of the daycare for the children to grow and to take further steps in putting the values of the association into practice. The project targets families with young children, members of the daycare association, community and wider public.

During the project, 9 open workshops will be conducted. The development plan of the association will be written, the statute will be improved, and the history of the day care house on Tähe street 14, Keila will be researched.

The partners of the project are municipality of Keila as an open workshop instructor and Harjumaa Museum as an expert in the research of local history.