Juhtimine

Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte kõrgeimaks otsustajaks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, kes saab kokku vähemalt 2 korda aastas.

Üldkogus otsustatakse ühiselt kõik olulised küsimused: kinnitatakse põhikirjad, arengukavad, kooli õppemaksu suurendamine või vähendamine järgmisel õppeaastal jm. Seltsi igapäevatööd juhib üldkogu poolt valitud juhatus.

Juhatuse koosseis:

  • Urmas Keller
  • Marve Merioja
  • Piret Suvi
  • Vahur Suvi
  • Helle Suurlaht
  • Merle Kivinukk