Majandamine

Haridus- ja Kultuuriselts Läte peamisteks tegevusteks on Waldorfkooli Läte ning kogukonnaelu arendamine.

Teeme tööd hoidmaks õppemaksu tasemel, kus haridus oleks kättesaadav ja jõukohane waldorfpedagoogikast huvitatud peredele.
Waldorfkooli Läte tegevust saab toetada a/a EE142200221038636160 Swedbank. Avalikes huvides tegutseva ühendusena saavad toetajad annetuselt tulumaksu tagasi.