Liikmemaks

Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte liikmemaksu suurus on 20 eurot, mida makstakse hiljemalt iga aasta 31. augustil.

A/a EE122200221042248476 Swedbank.
* Liikmemaksu ei küsita uutelt liikmetelt, kes on seltsi astunud jooksva majandusaasta kolme viimase kuu (juuni, juuli, august) jooksul. Nende liikmemaksu maksmise kohustus algab järgneval majandusaastal.