KOOL

Lastevanemate rahaline osaluspanus

Lätte kool toimib paljuski vanemate vabatahtlikul panustamisel erinevate tegevuste kaudu. Kool on kasvanud ja aasta-aastalt jääb õhinapõhisust vähemaks. Juhatusele on mitmed vanemad andud tagasisidet, et kuna nad ei jõua panustada oma ajaga, siis sooviksid nad anda rahalise panuse kooli toimimisse. Seega on loodud võimalus, et vanemad, kes ei soovi või jõua panustada kooli juures oma ajaga, saavad teha vabatahtliku annetuse ja selleks õppeaastaks loetakse nad klassi juures tehtavates töödes ja toimetustes osalenuks. Vabatahtliku rahalise panustaja kohta liigub info klassivanemale, kes teab sellega arvestada.

 

Rahalise osaluspanuse miinimum summa on 150 € lapse kohta.

Ülekande tegemiseks kasutage järgnevaid andmeid:

Konto number: EE692200221043976475

Makse saaja: HARIDUS- JA KULTUURISELTS LÄTE

Makse selgitus: Lapse nimi ja klassi number

NB: Kui makse selgituses puudub lapse nimi ja klassi number, siis loetakse seda lihtsalt vabatahtlikuks annetuseks.