KOOL

Lapsevanema käsiraamat

Käsiraamat on koostatud waldorfkooli lapsevanemate ja õpetajate poolt Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projekti „Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa“ raames 2011.aastal. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Käsiraamat waldorfkooli lapsevanemale (PDF)