KOOL

Isikuandmete töötlemise kord

Waldorfkool Läte töötleb isikute andmeid põhikirjas määratud ülesannete täitmiseks, milleks on õpilastele põhihariduse andmine.Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.