KOOL

Waldorfpedagoogikast

Uuring “Eesti waldorfkoolide hetkeseisust ja arenguvõimalustest” 2010

Uurig “Eesti waldorfkoolide vilistlaste hinnang haridusele” 2012

Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus

Waldorf Education – An Introduction

The Online Waldorf Library

Alliance for Childhood

The Rudolf Steiner Foundation

European Council for Steiner Waldorf Education

The International List of Famous Waldorf Alumni

Kirjandus ja uuringud

Ahmavaara, U. , Peltonen, E., Virkkunen, K. “Steiner- kooli põhijooned” EAS 1990

Carlgren, F. “Vabaduskasvatus”, Eesti Õppekirjanduse keskus 1992

Eisen, F. “Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950”, Tln Valgus 1985

Fränkl-Lundborg, O. “Mis on antroposoofia?”, EAS kirjastusgrupp, Tln 1992

Glöckler, M., Goebel, W. “Laps. Meditsiinilis-pedagoogiline nõuandja”, Premark, EVWÜ 2002

Goethe, W., Steiner, R. „Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus”, Premark, 2006

Heydebrand, C. “Vaba Waldorfkooli õppeplaanist”, EVWÜ 1998

Hofrichter, H. „Waldorf. Nime lugu”, Pädagogische Foschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart

Keller, G. “Südamega koolis”, Tartu 2011

Kranich, E.-M. “Vabad Waldorfkoolid”, Tln 1991

Käis, J. “Kooliraamat”, Tartu Ilmamaa 1996

Lievegoed, B. “Lapse arengufaasid”, EAS kirjastusgrupp

Lievegoed, B. “Ravipedagoogiline vaatlus” Librarius Tln 1997

Lindenberg, Ch. “Waldorfkoolid; hirmuta õppida, eneseteadlikult tegutseda”, Tln 1993

Patzlaff, R. “Tardunud pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng.” 2003

Richter, T. “Vaba Waldorfkooli ülesanne ja õpetuseesmärgid”, EVWÜ 1998

Steiner, R. “Inimolevuse mõistmisest lähtuv kasvatuse kunst”, GA 311 EVWÜ

Steiner, R. “Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid” GA 294 Tln 1994

Steiner, R. “Lapsekasvatus vaimuteaduse seisukohast”, Tln 2000

Steiner, R. “Pedagoogilis-didaktilise kunsti uuendamine vaimuteaduse kaudu”, GA 301 EVWÜ 2000

Steiner, R. “Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295 EVWÜ 1999

Steiner, R. “Üldine inimõpetus kui pedagoogika alus”, Ga 293 EVWÜ 2003

Steiner, R. „Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi”, Premark, 2006

Steiner, R. „Hingekalender”, Premark, 2007

Steiner, R. „Sissejuhatus antroposoofiasse”, Kirjastuskooperatiiv „KRK”, 1992

Steiner, R. „Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned”, Premark, 2007

Steiner, R. “Vabaduskasvatus. Rudolf Steineri pedagoogika”, Premark, 2017

Stockmeyer, E.K.A. “Rudolf Steineri juhised waldorfõpetuse kohta”, EVWÜ 1998

Streit, J. “Muinasjutt lapse elus” EAS Tln 1992

“Waldorfpedagoogika” Näituse kataloog UNESCO Rahvusvahelise Hariduskonverentsi 44. istungjärguks, 1995

Wilkinson, R. “Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi”, Tln 2006

Virkkunen, K. “Muinasjutud ja muinasjutupildid” Tln 1992