KOOL

Õppenõukogu

25.08.2022      Üldtööplaani, epohhiplaani ja tunniplaani kinnitamine 2021/2022 õa.

22.12.2022      II poolaasta plaani kinnitamine

02.02.2023      Vastuvõtu- ja eksamikomisjoni liikmete kinnitamine ning ruumide määramine

15.06.2023      Õpilaste üleviimine, uute õpilaste vastuvõtt, aasta analüüs

 

Kolleegiumi juhataja Kaia M.Buijs kaia@late.ee +372 505 2493