KOOL

Vanematekool

Lätte Waldorfkooli Vanematekool on kooli juures tegutsev täiskasvanutele mõeldud loengute sari, kuhu on kutsutud ja oodatud kõik lapsevanemad ja kooli sõbrad.

Eriti olulised on ettevalmistavad loengud neile, kelle lapsed sügisel alles alustavad kooliteed Lättes, kas esimeses või mõnes muus klassis või kelle lapsed õpivad esimeses kooliastmes.

Kogenumad kooliskäijad on juba tähele pannud, et tegelikult alustab koos lapsega kooliteed kogu pere.

Waldorfkoolide vanemad on üks uudishimulik rahvas, kes peab tähtsaks lapse head käekäiku ja arengut. Kodu ja kooli suhetes on kindel koht koostööl.

Vanematekoolis jagavad õpetajad oma mõtteid, tähelepanekuid ja kogemusi, valgustavad pisut õpetamise tagamaid, metoodika aluseid ja ka seda, kuidas see laste arengut mõjutab.

Vanematekooli loengutest ootame osa võtma kõiki praegusi ja tulevasi lapsevanemaid.

 

2022/2023. õppeaasta II poolaasta loengud

4. loeng
E, 17. aprill kell 18.30 – “Religiooniõpetus waldorfkoolis”
Loengut peab Heidi Reimann, kes on Tartu Waldorfgümnaasiumi religiooniõpetaja alates 1990. aastast.
Ta on koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris ja Tartu Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis.
Eelregistreerimiseks palun saata meil helle@late.ee hiljemalt 16. aprilliks. Loengu tasu on vaba annetus.
5. loeng
T, 9. mai kell 18.00
Vanematekooli kokkuvõttev matk koos Külli Volmeriga. Külli Volmer on legendaarne waldorfõpetaja (Rosma kool), kõnekujundaja ning draamaõpetaja.
Matkal arutletakse sel aastal räägitud ja jagatud teemadel.
Eelregistreerimiseks palun saata meil helle@late.ee hiljemalt 8. maiks. Loengu tasu on vaba annetus.